PKZ - Kameninové nádoby na víno

Produkty - Kameninové nádoby na víno

Kameninové nádoby na víno mají pro malovýrobce řadu výhod:

 • Vyrábíme je v různých velikostech. Jsou tvarovány tak, aby jejich seřazení na kantnýřích vyhovovalo estetickým požadavkům na uspořádání ve sklepě.
 • Zabírají malý prostor a proto se jimi dají dobře využít i malé sklepy.
 • Dají se vzduchotěsně uzavřít a vrchní hladina vína se může udržovat bez styku se vzduchem.
 • Po vyprázdnění se dají nádoby velmi dobře a snadno vymýt, aniž by se s nimi muselo manipulovat jako s demižony, nebo s malými sudy.
 • Vymývání nádob umožňuje široký horní otvor a hladký a tvrdý povrch keramických nádob.
 • Odstanění kalů umožňuje vyspádování dna.
 • Keramické nádoby se mohou střídavě používat na bílé nebo červené víno, což u dřevěných sudů není možné.
 • Po vymytí a vysušení se prázdné nádoby nechají otevřené a není nutné je do doby dalšího plnění nijak ošetřovat. To ocení nejvíce ten, pro něhož je výroba vlastního vína hlavně zájmovou činností, pro kterou nemá vždy dostatek času.
 • Kameninové nádoby splňují všechny předpoklady pro výrobu moderních, svěžích vín stejně dobře jako nádoby z nerezové oceli, které jsou dnes nejvíce doporučovány. Jejich výhodou je cenová dostupnost a hlavně ten fakt, že se nevyplácí vyrábět nerezové nádoby v tak malých objemech.

Technické parametry:

Kameninová nádoba je dodávána jako celek s víkem, 2 ks kameninových zátek a pojistkou vypouštěcí zátky. Těsnost zátek i víka je zaručena přesným zabroušením styčných ploch diamantovými nástroji. Vnější i vnitřní povrch nádob je tvořen hygienicky zcela nezávadnou hnědou zemitou glazurou.

Uložení nádob:

Dno nádob je vyspádováno směrem k vypouštěcímu otvoru. Proto postačí uložení do vodorovné polohy, případně do mírného spádu k čelní stěně. Nádoby se ukládají na betonové kantnýře. Mezi dno nádoby a betonový kantnýř vložíme desku z měkkého dřeva nebo pás pryže.

Čistění a údržba:

 • Vzhledem vyspádování dna není nutné s nádobami již nikdy manipulovat.
 • Pouhým zvednutím víka o průměru 24 cm je umožněn snadný přístup dovnitř s možností kontroly osvětlením.
 • Vniřní povrch čistíme proudem vody, hubkou nebo kartáčem s prodlouženou rukojetí.
 • Vnější povrch nevyžaduje speciální údržbu. Čistíme běžnými prostředky.

Doporučení:

 • Pro snadné uvolnění zabroušených zátek doporučujeme zabroušené plochy potřít tenkou vrstvou sklepního vosku "TAFERMIT".
 • Vyvarujte se úderů tvrdými předměty do kameninových nádob.