PKZ Poštorná - keramika

Historie

img

PKZ Keramika Poštorná a.s. má již téměř půl druhého století dlouhou tradici. Již v roce 1867 byly v takzvané lichtenštejnské cihelně vypáleny první cihly a v následujících létech byl sortiment rozšířen o krytinu, dlaždice, obkladačky, drenáže, a další stavební prvky. Těsně před první světovou válkou byly v poštorenské továrně produkovány čtyři základní sortimenty:

 • chodníkové a mozaikové desky a dlaždice
 • kameninové roury a zvonivky
 • krytinové a drážkové břidlice, drenáže a stavební tvárnice
 • kachlové a jiné glazované výrobky

Poštorenské výrobky se staly vyhledávaným zbožím po celé Evropě a dodávky směřovaly až do Jižní Ameriky. Nejznámějšími se staly dodávky pro významné církevní a veřejné stavby ve Vídni a městech Rakouska-Uherska (dóm sv. Štěpána ve Vídni, palác Morávia v Brně a mnohé jiné).

V období mezi světovými válkami, změnou majitelů, se stala továrna součástí Rakovnických závodů v Čechách, kam byla převedena i velká část sortimentu včetně strojů, takže závod v Poštorné upadal. Ve výrobě zůstaly pouze dva sortimenty:

 • cihlářské výrobky
 • kanalizační a hospodářská kamenina

Změnu přineslo období po druhé světové válce, kdy byl závod nejprve začleněn do Moravskoslezských cihelen, aby v roce 1950 vznikly samostatné Poštorenské keramické závody. Nejprve byla rozšířena cihlářská výroba a pak i výroba kanalizačních rour, které se postupně staly jedním z nosných oborů společnosti. Významným předělem byly roky 1965-66, kdy byla ukončena cihlářská výroba a zahájena výroba chemické kameniny v nových provozech. Poštorenský závod se tak stal největším výrobcem chemické kameniny v tehdejší ČSSR. V sedmdesátých a osmdesátých letech byly v poštorenské továrně produkovány tyto základní sortimenty :

 • kanalizační kamenina
 • chemická kamenina
 • hospodářská kamenina

Původně jako doplněk chemické kameniny se začala vyrábět keramika zahradní, jejíž objem postupně stoupal a která se stala významným vývozním artiklem.

img

Přelomovými se pro společnost stala devadesátá léta minulého století. Absolutní změna potřeb i chování trhu, kdy poptávka po klasické chemické a kanalizační kamenině se snížila na zlomek objemů let osmdesátých, vedla v roce 1998 k celkové restrukturalizaci podniku, kdy neproduktivní výroby byly zastaveny a provozy, které se jimi zabývaly, přešly do likvidace. Nositelem keramické tradice v Poštorné se stala původně dceřiná společnost Poštorenských keramických závodů - akciová společnost PKZ – užitková keramika, dnes PKZ Keramika Poštorná a.s., která je významným výrobcem a vývozcem technologicky a kvalitativně náročných výrobků z kameniny. Společnost ovládá několik technologií výroby kameniny, a tím může pružně reagovat na potřeby zákazníky vzhledem ke konkrétního požadavku. Kromě toho v posledním desetiletí zavedla i technologii výroby litím ze žárohlíny.

Současnou produkci společnosti tvoří především malosériová a zakázková výroba v těchto základních sortimentech:

 • tažené dlažby, obklady, kameninová krytina
 • kanalizační kamenina, hospodářská kamenina
 • zahradní a užitková keramika
 • speciální chemická kamenina
 • komínové vložky, tvarovky a základové kondenzátní jímky
 • umyvadla pro vestavění do koupelnového nábytku

Více než polovina produkce je vyvážena do mnoha zemí Evropy, přičemž tradičně největšími odběrateli jsou firmy ze SRN, Rakouska, Itálie a Švýcarska. Dodávky z Poštorné směřují jak k polárnímu kruhu do Švédska, tak do veder Kuvajtu, a společnost tím úspěšně navazuje na exportní tradice slavné lichtenštejnské továrny z předminulého a minulého století.