PKZ - produkce

Produkty - produkce

Produkce PKZ Keramika Poštorná a.s.

img

Produkty společnosti jsou v převážné míře určeny pro široké užití, přičemž jejich hodnota se opírá o vlastnosti použitého materiálu, který je přírodní, zcela ekologický a díky tomu při použití velmi příjemný, navíc cenově výhodný. Základní kvalita výrobků odpovídá normám EN platným v Evropském společenství a je průběžně kontrolována státním zkušebním ústavem Plzeň, o čemž svědčí vydané certifikáty kvality. V mnohých sortimentech je však dosahováno vyšší úrovně kvality srovnatelné s nejlepšími evropskými výrobci.

Filozofií produkované tažené kameninové dlažby a obkladů je návrat k přírodě. Režný povrch, pórovitá struktura i barva hlásící se k barvám krajiny jsou jejími základními rysy. Přidáme-li k tomu vysokou pevnost a mrazuvzdornost, máme vlastnosti přímo vybízející k jejich užití do zahrad, na přístupové cesty a chodníky rodinných domků včetně venkovních vodních ploch a bazénů. Kameninové obklady větraných závěsných fasád nových konstrukcí pro starší i moderní budovy a stavby podtrhují jejich individualitu a moderní přírodní styl. Prakticky neomezená variabilita tvarů, daná technologií tažením, umožňuje splnit i individuální přání jednotlivých zákazníků, přičemž kvalita přesahující požadavky evropských norem je samozřejmostí. Specifickým produktem je kameninová glazovaná krytina vyráběná na objednávku pro střechy významných sakrálních i světských budov. Její špičková kvalita, prakticky neomezená životnost, glazura dle přání zákazníka včetně výroby hřebenáčů, lilií a chrličů v jakýchkoliv tvarech z ní dělají žádaný výrobek pro stavby po celé Evropě.

Tradičním výrobním sortimentem je kanalizační kamenina, které je i nadále věnována významná část technických a výrobních kapacit společnosti. Současný sortiment tvoří především kanalizační segmenty, žlaby, žlábky, kyselinovzdorné cihly, stokové desky, vpustě a ostatního příslušenství včetně metrových trub a odboček ø 150 mm a ø 200 mm. Jeho postupná inovace a zvyšování kvality umožnily průnik i těchto výrobků na náročné trhy ES. Přestože výroba 1,5m kanalizačních trub a odboček ø 250 mm a ø 300 mm s polyuretanovými spoji byla v souladu se strategií společnosti zastavena, je v současné době, na základě získání potřebné technologie, obnovována výroba velkorozměrových trub o ø 400 mm až ø 1000 mm délky 2m, kde je společnost jediným výrobcem ve střední Evropě.

Významným výrobkem, jak objemem, tak technickou úrovní a kvalitou, jsou komínové vložky velkých průměrů. PKZ Keramika Poštorná a.s. je výhradním dodavatelem vložek průměrů 250 mm až 800 mm pro firmu Schiedel a tak většina velkorozměrových komínů této firmy po celé Evropě má vložky z PKZ. Tato skutečnost svědčí o vysoké úrovni a kvalitě produkce.

Výrobky zahradní,užitkové a dekorativní keramiky jsou charakterizovány vysokým podílem ruční kvalifikované práce, což umožňuje unikátní umělecké ztvárnění produkce. Vlastní návrhy jsou jak dílem návrhářského centra PKZ, tak technologicky i umělecky zpracovaná zadání a představy zákazníků. Vedle běžnější lité produkce tvoří ručně formované výrobky charakteristický produkt společnosti, který především u větších výrobků nemá v ČR obdobu.Úroveň výrobků se opírá i o širokou škálu vysoce kvalitních glazur neustále rozšiřovanou dle představ tuzemských i zahraničních zákazníků. Z této škály jsou pak vybírány sezónní barvy nabízené ve firemních katalozích pro běžné dodávky do obchodní sítě. Z vysokých nároků na kvalitu a umělecké ztvárnění výrobků zahradní keramiky těží i produkce keramiky užitkové a dekorativní, vznikající ve stejných provozech. Výrobky ze skupiny gastro, městských, zahradních a hřbitovních mobiliářů, ale i potřeby pro drobné chovatele a zemědělce jsou tak nejen kvalitní, ale i esteticky vyvážené.

PKZ Keramika Poštorná a.s. je dominantním výrobcem speciální chemické kameniny v ČR a jejím největším vývozcem . Toto postavení vyplývá z dlouholetých zkušeností s problematikou užití kameniny v chemickém a potravinářském průmyslu podtržených vysokou kvalitou produkce. Všechny výrobky jsou vybaveny certifikáty o chemické odolnosti, případně zdravotní nezávadnosti, které jsou průběžně obnovovány. Mezi velké přednosti chemické kameniny patří její cenová dostupnost, která ji tak činní konkurenceschopnou v dnešním velmi náročném prostředí trhu s komponenty pro chemické a potravinářské výroby.